bilberry

bilberry
paprastoji mėlynė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Erikinių šeimos dažinis, maistinis, vaisinis, vaistinis, medingas augalas (Vaccinium myrtillus), paplitęs Europoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. Naudojamas gėrimams gaminti. atitikmenys: lot. Vaccinium myrtillus angl. bilberry; blueberry; dwarf bilberry; whinberry; whortleberry vok. Heidelbeere pranc. myrtille port. mirtilo; uva-do-monte ryšiai: susijęs terminasmėlynė šaltinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. spalio 28 d. rekomendacija Nr. R-11 (l-8) „Dėl vaisių ir juos vedančių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2005, Nr. 85); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. kovo 29 d. rekomendacija Nr. R-7 (l-5) „Dėl gėrimams gaminti naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2005, Nr. 26); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. birželio 25 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5 „Dėl rekomendacijos „Dėl medieninių, pluoštinių, dervinių, rauginių ir kitų techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2008, Nr. 47-655); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2009, Nr. 30-409); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. sausio 28 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl medingųjų augalų lietuviškų pavadinimų“

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Bilberry — Bil ber*ry, n.; pl. {Bilberries}. [Cf. Dan. b[ o]lleb[ae]r bilberry, where b[ o]lle is perh. akin to E. ball.] 1. (Bot.) The European whortleberry ({Vaccinium myrtillus}); also, its edible bluish black fruit. [1913 Webster] There pinch the maids… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • bilberry — ► NOUN (pl. bilberries) ▪ the small blue edible berry of a hardy dwarf shrub found on heathland and high ground. ORIGIN probably Scandinavian …   English terms dictionary

  • bilberry — [bil′ber΄ē; ] chiefly Brit [, bil′bər ē] n. pl. bilberries [< Scand, as in Dan bøllebær, lit., ball berry < ON bǫllr,BALL1 + ber,BERRY] 1. any of several North American species of blueberries (genus Vaccinium) 2. its dark blue fruit …   English World dictionary

  • Bilberry — For other uses, see Bilberry (disambiguation). Bilberry is any of several species of low growing shrubs in the genus Vaccinium (family Ericaceae), bearing edible berries. The species most often referred to is Vaccinium myrtillus L., but there are …   Wikipedia

  • bilberry — UK [ˈbɪlb(ə)rɪ] / US [ˈbɪlˌberɪ] noun [countable] Word forms bilberry : singular bilberry plural bilberries a small fruit with a dark blue skin that grows in northern Europe …   English dictionary

  • bilberry — noun Etymology: bil (probably of Scandinavian origin; akin to Danish bølle whortleberry) + berry Date: 1577 1. any of several ericaceous shrubs (genus Vaccinium) that resemble blueberries but have flowers which arise solitary or in very small… …   New Collegiate Dictionary

  • bilberry — /bil ber ee, beuh ree/, n., pl. bilberries. the fruit of several shrubby species of the genus Vaccinium. [1570 80; obs. bil ( < Scand; cf. Dan bölle bilberry) + BERRY] * * * Low growing deciduous shrub (Vaccinium myrtillus) of the heath family,… …   Universalium

  • bilberry — [[t]bɪ̱lbəri[/t]] bilberries N COUNT A bilberry is a small, round, dark blue fruit that grows on bushes in northern Europe …   English dictionary

  • bilberry — /ˈbɪlbəri/ (say bilbuhree) noun (plural bilberries) 1. any of several shrubs of the genus Vaccinium, bearing black edible fruits and differing from blueberries in that the berries grow singly. 2. the fruit of this plant; blaeberry. {bil (from… …  

  • Bilberry (disambiguation) — Bilberry may refer to:* Bilberry the fruit * Bilberry, Cornwall …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”